Τα συχνότερα αίτια δημιουργίας φραγμών στους σωλήνες, είναι συνήθως κακοτεχνίες στο αποχετευτικό σύστημα, ρίζες από κάποιο κοντινό δέντρο και γενικότερα η παρουσία σκουπιδιών.

Όλα αυτά, παρεμποδίζουν την διέλευση των υδάτων με αποτέλεσμα την αναστροφή τους στην αρχή πλημμυρίζοντας έτσι τους  χώρους. Επίσης είναι πιθανό να δημιουργήσουν ρωγμές στις σωληνώσεις και έτσι, να διαφεύγουν τα καθαρά ή ακόμα και τα ακάθαρτα νερά με λύματα στον περιβάλλοντά  χώρο.

Η “Αποφράξεις Μακεδονία” σε απαλλάσει από αυτό τον εφιάλτη, μια για πάντα!

Διαθέτουμε άρτια καταρτισμένους τεχνικούς και εξωτερικούς συναργάτες, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αναλάβουμε με εγγυημένη ταχύτητα και αποτέλεσμα, την απόφραξη και τον καθαρισμό της αποχέτευσης οποιουδήποτε κτιρίου και εγκατάστασης. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους απόφραξη, ανεξαρτήτου μεγέθους σωλήνα και πολυπλοκότητας εγκατάστασης.  Με τα πιο σύγχρονα αποφρακτικά μέσα (πιεστικά & ηλετροκίνητα, κάμερες ειδικές για αποχετεύσεις), επιτυγχάνουμε την απόλυτη απόφραξη και τον πλήρη καθαρισμό του δικτύου σου, χωρίς κανένα κίνδυνο για φθορά στους αγωγούς και τις αγκαταστάσεις του κτιρίου.