Εξαιρετικά σημαντικό στάδιο για την επιτυχή απόφραξη ή/και επιδιόρθωση του σωλήνα είναι ο τεχνικός έλεγχος που πραγματοποιείται με την χρήση της σύγχρονης, διαγνωστικής κάμερας ειδική για αποχετεύσεις, που διαθέτει το συνεργείο μας.

Η μικροκάμερα αυτή διαθέτει έναν εύκαμπτο άξονά δίνοντας έτσι την δυνατότητα να εισχωρήσει και να διακλαδιστεί μέσα στις σωληνώσεις παρέχοντάς μας πλήρη εικόνα για την κατανομή και τον τύπο του δικτύου, ακόμα και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται προκειμένου να αξιολογηθεί. Μπορούμε με αυτό τον τρόπο να καταγράψουμε το είδος και βάθος της ζημιάς όπως επίσης και το ακριβές σημείο επέμβασης, αποτρέποντας έτσι ανώφελα σκαψίματα, χρόνο και χρήμα.

Flexiprobe P340

Πρόγραμμα βιντεοσκόπησης

 

Ο τεχνικός μας μέσω της κάμερας ελέγχει τον αγωγό αποχέτευσης ώστε να εντοπίσει το πρόβλημα και το ακριβές σημείο, χωρίς να πραγματοποιηθεί εκσκαφή ενώ η βιντεοσκόπηση καταγράφεται  αυτόματα.

Αποθήκευση σε USB

 

Επιπλέον, αν ζητηθεί, υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων σε USB και σε DVD, γεγονός που θα βοηθήσει τον υδραυλικό να επισκευάσει ευκολότερα και πιο γρήγορα την ζημιά.

Συσκευή εντοπισμού κάμερας

 

Το σύστημα απαρτίζεται και από συσκευή εντοπισμού της κάμερας. Με αυτή την συσκευή ο τεχνικός εντοπίζει σε ποιο σημείο βρίσκεται η κάμερα  εντός αγωγού και που βρίσκεται το πρόβλημα.

Flexiprobe P340

Flexiprobe P340

Flexiprobe P340

Flexiprobe P340

Εξαιρετικά σημαντικό στάδιο για την επιτυχή απόφραξη ή/και επιδιόρθωση του σωλήνα είναι ο τεχνικός έλεγχος που πραγματοποιείται με την χρήση της σύγχρονης, διαγνωστικής κάμερας ειδική για αποχετεύσεις, που διαθέτει το συνεργείο μας.

Η κάμερα αποχετεύσεων αυτή διαθέτει έναν εύκαμπτο άξονά δίνοντας έτσι την δυνατότητα να εισχωρήσει και να διακλαδιστεί μέσα στις σωληνώσεις παρέχοντάς μας πλήρη εικόνα για την κατανομή και τον τύπο του δικτύου, ακόμα και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται προκειμένου να αξιολογηθεί. Μπορούμε με αυτό τον τρόπο να καταγράψουμε το είδος και βάθος της ζημιάς όπως επίσης και το ακριβές σημείο επέμβασης, αποτρέποντας έτσι ανώφελα σκαψίματα, χρόνο και χρήμα.

Flexiprobe p340

Flexiprobe p340

Flexiprobe p340

Flexiprobe p340

Πρόγραμμα βιντεοσκόπησης

 

Ο τεχνικός μας μέσω της κάμερας ελέγχει τον αγωγό αποχέτευσης ώστε να εντοπίσει το πρόβλημα και το ακριβές σημείο, χωρίς να πραγματοποιηθεί εκσκαφή ενώ η βιντεοσκόπηση καταγράφεται  αυτόματα.

Αποθήκευση σε USB

 

Επιπλέον, αν ζητηθεί, υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων σε USB και σε DVD, γεγονός που θα βοηθήσει τον υδραυλικό να επισκευάσει ευκολότερα και πιο γρήγορα την ζημιά.

Συσκευή εντοπισμού κάμερας

 

Το σύστημα απαρτίζεται και από συσκευή εντοπισμού της κάμερας. Με αυτή την συσκευή ο τεχνικός εντοπίζει σε ποιο σημείο βρίσκεται η κάμερα  εντός αγωγού και που βρίσκεται το πρόβλημα.