Τα δίκτυα ύδρευσης, συχνά παρουσιάζουν διαρροές νερού με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. 

Πολλές φορές οι μεγαλύτερες ζημιές είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών εντοπισμού  ή αποκατάστασης μιας διαρροής. 

Οι αφανείς διαρροές νερού αποτελούν ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες ύδρευσης και οι επαγγελματίες καθώς ο εντοπισμός τους είναι ιδιαίτερα δύσκολος και απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό.

RD 547

Στην ”Αποφράξεις Μακεδονία” διαθέτουμε άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε οποιαδήποτε διαρροή σε οποιοδήποτε κτίριο και οποιασδήποτε έκτασης, από μια μικρή έως μια μεγάλη διαρροή σε ένα δίκτυο πολλών χιλιόμετρων.

Χάρη στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας, είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε αφανείς διαρροές με μη επεμβατική μέθοδο χωρίς να πραγματοποιηθεί εκσκαφή. 

Το RD547 αποτελεί ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει (ράβδος ελέγχου) και να μετρήσει (γεώφωνο) διαρροές στα δίκτυα νερού και αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Ράβδος Ελέγχου

Η ράβδος ελέγχου χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθησία και είναι ικανή να ανιχνεύσει ακόμη και πολύ μικρές διαρροές. Η συσκευή αυτή θεωρείται κατάλληλη για να «ακούσει» βαλβίδες και για τον έλεγχο μετρητών νερού.

Μικρόφωνο Εδάφους – Γεώφωνο.

Το ακουστικά θωρακισμένο μικρόφωνο εδάφους είναι χρησιμοποιείται για να εντοπίσει ακόμα και  πολύ μικρές διαρροές.

Κεντρική Μονάδα

Διαθέτει λογισμικό ανάλυσης με 256 φίλτρα και αλγορίθμους με σκοπό τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων θορύβων. Μέσω της δυνατότητας PWG είναι δυνατή η ανίχνευση σωλήνων ανεξάρτητα από το υλικό τους ενώ με την χρήση ειδικού παρελκόμενου μπορεί να ανιχνευτεί αέριο υδρογόνο.
Διαθέτει μεγάλη έγχρωμη LCD οθόνη αφής ιδανική για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με αυξημένη ηλιοφάνεια.
Επίσης, υποστηρίζει την λειτουργία Smart Mode, η οποία με αλγόριθμους ελέγχει αυτόματα την αξιοπιστία της κάθε μέτρησης στην οποία παρουσιάζονται οι 6 τελευταίες μετρήσεις γραφικά και αλφαριθμητικά.  Μέσω της ειδικής λειτουργίας Adjust βελτιστοποιείται η ένδειξη ευαισθησίας της ράβδου ελέγχου ενώ διαθέτει και προστασία Over-Range από αιχμηρούς ήχους για προστασία της ακοής του χρήστη. 

Τα δίκτυα ύδρευσης, συχνά παρουσιάζουν διαρροές νερού με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. 

Πολλές φορές οι μεγαλύτερες ζημιές είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών εντοπισμού  ή αποκατάστασης μιας διαρροής. 

Οι αφανείς διαρροές νερού αποτελούν ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες ύδρευσης και οι επαγγελματίες καθώς ο εντοπισμός τους είναι ιδιαίτερα δύσκολος και απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικό εξοπλισμό.

Στην ”Αποφράξεις Μακεδονία” διαθέτουμε άρτια καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε οποιαδήποτε διαρροή  σε οποιοδήποτε κτίριο και οποιασδήποτε έκτασης, από μια μικρή έως μια μεγάλη διαρροή σε ένα δίκτυο πολλών χιλιόμετρων.

Χάρη στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας, είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε αφανείς διαρροές με μη επεμβατική μέθοδο χωρίς να πραγματοποιηθεί εκσκαφή.

Το RD547 αποτελεί ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει (ράβδος ελέγχου) και να μετρήσει (γεώφωνο) διαρροές στα δίκτυα νερού και αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

RD 547

Ράβδος Ελέγχου

Η ράβδος ελέγχου χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθησία και είναι ικανή να ανιχνεύσει ακόμη και πολύ μικρές διαρροές. Η συσκευή αυτή θεωρείται κατάλληλη για να «ακούσει» βαλβίδες και για τον έλεγχο μετρητών νερού.

Μικρόφωνο Εδάφους – Γεώφωνο.

Το ακουστικά θωρακισμένο μικρόφωνο εδάφους είναι χρησιμοποιείται για να εντοπίσει ακόμα και  πολύ μικρές διαρροές.

Κεντρική Μονάδα

Διαθέτει λογισμικό ανάλυσης με 256 φίλτρα και αλγορίθμους με σκοπό τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων θορύβων. Μέσω της δυνατότητας PWG είναι δυνατή η ανίχνευση σωλήνων ανεξάρτητα από το υλικό τους ενώ με την χρήση ειδικού παρελκόμενου μπορεί να ανιχνευτεί αέριο υδρογόνο.
Διαθέτει μεγάλη έγχρωμη LCD οθόνη αφής ιδανική για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με αυξημένη ηλιοφάνεια.
Επίσης, υποστηρίζει την λειτουργία Smart Mode, η οποία με αλγόριθμους ελέγχει αυτόματα την αξιοπιστία της κάθε μέτρησης στην οποία παρουσιάζονται οι 6 τελευταίες μετρήσεις γραφικά και αλφαριθμητικά.  Μέσω της ειδικής λειτουργίας Adjust βελτιστοποιείται η ένδειξη ευαισθησίας της ράβδου ελέγχου ενώ διαθέτει και προστασία Over-Range από αιχμηρούς ήχους για προστασία της ακοής του χρήστη.