Ακόμα και στις περιπτώσεις που το δίκτυό σου δεν παρουσιάζει συχνά ή και καθόλου προβλήματα, είναι σημαντικό να κάνετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνιστούμε μηνιαία συντήρηση) προληπτικούς καθαρισμούς στο οριζόντιο δίκτυο, για την διατήρηση της σωστής λειτουργίας του, αλλά και για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.

Στον προληπτικό καθαρισμό με σκοπό την απλή συντήρηση των αγωγών, ερχόμαστε στον χώρο σου με το σύγχρονο πιεστικό μηχάνημα, το οποίο εχει τη δυνατότητα να πλύνει εσωτερικά όλα τα φρεάτια και τους αποχετευτικούς αγωγούς με τη βοήθεια της ελεγχόμενης πίεσης του νερού. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι, δεν χρησιμοποιούνται αιχμηρά αντικείμενα για να μην προκληθούν ανεπιθύμητες φθορές στις σωληνώσεις.

Με αυτόν τον τρόπο τα φρεάτια διατηρούνται καθαρά ώστε να μην αποτελούν εστίες μικροβίων. Οι σωληνώσεις αποσυμφορίζονταιαπό το πουρί και τα λίπη μειώνοντας την πιθανότητα να παρουσιαστούν φθορές και ρωγμές στο δίκτυο μελλοντικά. Τέλος μειώνει στο ελάχιστο κινδύνους όπως πλημμύρες, καταστροφές, δυσοσμίες, φράξιμο αγωγών κλπ.